Balsan Kabuki – რბილი იატაკი

დეკორატიული დიზაინის რბილი იატაკი, რომელიც იდეალურია სასტუმროსათვის

Kabuki-ს შექმნის ისტორია დაიწყო ტრადიციული იაპონური სტილის ” ასანოჰას “-ს მოხატულობით. კანაფის ფოთლით შთაგონებული, ის სიცოცხლისუნარიანობისა და სტაბილურობის სიმბოლოა. ამ გეომეტრიული ვიზუალის რბილ იატაკში, თავს იყრის შორეული აღმოსავლეთის ეგზოტიკურობა და უნივერსალური დიზაინი, რაც ქმნის სრულყოფილ თანამედროვე დიზაინს.

 

რულონი
4მ
5 ფერი
Kabuki – უკანა ფენა Action Back

 

ტექნიკური მახასიათებლები:

სტრუქტურა – რბილი იატაკის რულონი, დაბეჭდილი გრეხილი ქსოვილის წყობით

შემადგენლობა – 100%-ით ნეილონი

სრული სისქე – 8.5 მმ

ქსოვილის სიგრძე – 5.8 მმ

სიმჭიდროვე – 185650 ც/მ2

ზემოქმედებითი ხმის იზოლაცია – 30 დბ

ჰაერში წარმოქმნილი ხმაურის შთანთქმა – აჰ 0.25 (aw)

თერმული წინააღმდეგობა – <0,15 მ² ც/ვ

 

 

Description

დეკორატიული დიზაინის რბილი იატაკი, რომელიც იდეალურია სასტუმროსათვის

Kabuki-ს შექმნის ისტორია დაიწყო ტრადიციული იაპონური სტილის ” ასანოჰას “-ს მოხატულობით. კანაფის ფოთლით შთაგონებული, ის სიცოცხლისუნარიანობისა და სტაბილურობის სიმბოლოა. ამ გეომეტრიული ვიზუალის რბილ იატაკში, თავს იყრის შორეული აღმოსავლეთის ეგზოტიკურობა და უნივერსალური დიზაინი, რაც ქმნის სრულყოფილ თანამედროვე დიზაინს.

 

რულონი
4მ
5 ფერი
Kabuki – უკანა ფენა Action Back

 

ტექნიკური მახასიათებლები:

სტრუქტურა – რბილი იატაკის რულონი, დაბეჭდილი გრეხილი ქსოვილის წყობით

შემადგენლობა – 100%-ით ნეილონი

სრული სისქე – 8.5 მმ

ქსოვილის სიგრძე – 5.8 მმ

სიმჭიდროვე – 185650 ც/მ2

ზემოქმედებითი ხმის იზოლაცია – 30 დბ

ჰაერში წარმოქმნილი ხმაურის შთანთქმა – აჰ 0.25 (aw)

თერმული წინააღმდეგობა – <0,15 მ² ც/ვ