ყველაფერი მათ შესახებ
სტრუქტურული და ვიზუალური კრიტერიუმები
28 აპრილი 2009
სტრუქტურული და ვიზუალური კრიტერიუმების მიხედვით ბუნებრივი ქვა ჯგუფდება შემდეგნაირად:

გრანიტი: თავისი ფიზიკური და მექანიკური თვისებების წყალობით გრანიტი საუკეთესო სამშენებლო მასალაა, გამოიყენება, როგორც ინტერიერში, ასევე ექსტერიერში.

გრანიტი მეტად მტკიცე და ცვეთამედეგია. განსაკუთრებით რეკომენდირებულია შენობის იმ ნაწილისთვის, რომელიც დიდ დატვირთვას განიცდის, იგულისხმება ფიზიკური ზეწოლა, კლიმატური ზემოქმედება და ა.შ., გრანიტი შეიძლება იყოს თანაბარმარცვლოვანი, ზოგჯერ ზოლებიანი, ძარღვიანი.

მზა პროდუქცია წარმოდგენილია ძირითადად სლებების ან სხვადასხვა ზომის ფილების სახით. გრანიტის ზედაპირი შეიძლება იყოს გაპრიალებული, გამომწვარი, ბუჩარდირებული ან სხვა დამუშავებით.

მარმარილო: ესთეტიკურ _ დეკორატიული ღირსებების გამო, მარმარილო ანტიკური დროიდან გამოიყენება, როგორც სამშენებლო და მოსაპირკეთებელი მასალა, აგრეთვე მოზაიკური კომპოზიციებისათვის, ქანდაკებებში. მარმარილო ხასიათდება დაწინწკლული, ლაქებიანი ან ზოლიანი, ძარღვოვანი სტრუქტურით. ძირითადად გამოიყენება ინტერიერში.

ქიმიურ-მინეროლოგიურ შემადგენლობოდან გამომდინარე, მარმარილოს სახეობათა უმეტესობა მეტად მგრძნობიარეა ატმოსფერული დაბინძურების მიმართ, აგრეთვე ნოტიო და მკვეთრად ცვალებად კლიმატურ პირობებთან, შესაბამისად მისი გამოყენება ექსტერიერში შეზღუდულია და მოითხოვს ფრთხილ სელექციას ფერებისა და სტრუქტურულ თავისებურებათა გათვალისწინებით.

ონიქსი: ონიქსი ნახევრადძვირფასი ქვების ჯგუფს მიეკუთვნება. იგი ბუნებაში შედარებით იშვიათად მოიპოვება. ესთეტიკური მახასიათებლების მიხედვით, ახასიათებს გამჭვირვალობა და ამ თვისების გამო იგი ფართოდ გამოიყენება განსაკუთრებული სინათლის ეფექტის შესაქმნელად. ონიქსი ძირითადად გამოიყენება ინტერიერში სხვადასხვა ნაკეთობების, ორნამენტებისთვის, მცირე მოსაპირკეთებელი სამუშაობისათვის და სხვ.

ტრავერტინი: გამოიყენება როგორც ინტერიერში, ასევე ექსტერიერში. ტრავერტინი ყინვაგამძლეა და ამ თვისების გამო კარგად ეგუება ცივ კლიმატურ გარემს.

მაღალი ფორიანობის გამო, ტრავერტინი ადვილად იღებს ჭუჭყს და ლაქებს, ამიტომ როდესაც მას იყენებენ იატაკებზე, აბაზანაში და სხვ. საჭიროა მისი ფორები შეივსოს ფისით. ტრავერტინს ფართოდ იყენებენ შენობების ფასადებზე. ჩვეულებრივ ტრავერტინს ჭრიან ჰორიზონტალურად ან ვერტიკალურად და შესაბამისად შეიძლება ოყოს ზოლიანი ან ზოლების გარეშე.

 
ბუნებრივი ქვა მარმარილო გრანიტი ტრავერტინი ონიქსი ეგზოტიკური ქვა ხელოვნური ქვა
 
ჩვენს შესახებ ნამუშევრები მომსახურება ყველაფერი მათ შესახებ სიახლეები კონტაქტი
ENG